photo-on1.png

ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

ปีการศึกษา 2560-2562

2019-12-31_154454.jpg
activities-2.jpg
2019-12-31_155015.jpg
34.jpg
ภาพประกอบคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 2560-2562

ดร.นัตธิณี จงรักษ์

ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา  เทศบาลเมืองศรีราชา

logo-tesaban.png
SVC_LoGo-200x200.png